รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-02-03

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : รักต้องหนุนใจ
1 เธสะโลนิกา 1:2-10
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย