ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

เมษายน 2020 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-01-27

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : เริ่มต้นใหม่
‭‭ยอห์น‬ ‭21:1-19
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย