รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-01-20

คศ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : ถูกสร้างใหม่
2 โครินธ์ 5:17
โดย คศ.พรเพ็ญ สุปินะ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย