รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-01-13

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : ศิลปะการฟังคำเทศนา
ยากอบ 1:22-25
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย