ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

เมษายน 2020 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-01-06

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : เริ่มต้นใหม่ มั่นใจในความรักมั่นคงของพระเจ้า
เพลงคร่ำครวญ 3:17-24
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย