ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

เมษายน 2020 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-12-30

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ติดตามพระคริสต์อย่างไร
มัทธิว 2:9-11
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย