รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-12-30

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ติดตามพระคริสต์อย่างไร
มัทธิว 2:9-11
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย