รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-12-23

ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร หัวข้อ : A Gift to You
อิสยาห์ 9:6, เศคาริยาห์ 9:9
โดย ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย