รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-12-09

นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ หัวข้อ : นามประเสริฐ
อิสยาห์ 9:6
โดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย