รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-11-25

คศ.พัดชา พรสกุลไพศาล หัวข้อ : ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะทรงช่วยกู้ในยามยากลำบาก
สดุดี 107
โดย คศ.พัดชา พรสกุลไพศาล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย