รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-11-18

คศ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : ชีวิตที่เป็นพร
1 เธสะโลนิกา 1:2-3
โดย คศ.พรเพ็ญ สุปินะ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย