รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2019 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-11-11

คศ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ หัวข้อ : ชีวิตแห่งการขอบพระคุณ
เอเฟซัส 5:18-20
โดย คศ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย