รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-11-04

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ฉันจะขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไร
สดุุดี 118:1-4, 26-29
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย