รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-10-21

คศ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : ร่วมใจรับใช้
เนหะมีย์ 3:1-12
โดย คศ.พรเพ็ญ สุปินะ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย