รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-10-14

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : เรื่องของอันดรูว์
ยอห์น 1:40-42
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย