รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-10-07

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : รับใช้พระเจ้าจากพระประสงค์ของพระองค์
มาระโก 8:34-37
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย