รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-09-30

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : มีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์
ฟีลิปปี 1:20-21
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย