ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-02-25

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี หัวข้อ : คริสตจักร ความรัก กันและกัน
1 ยอห์น 4:10-11
โดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี