ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-02-04

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : เพราะเรารักพระองค์
1 ยอห์น 5:1-3
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล