ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-01-14

อ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : ความรักของพระเจ้า
ปฐมกาล 19:15-17
โดย อ.พรเพ็ญ สุปินะ