ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-12-17

อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ หัวข้อ : อิมมานูเอล พระเจ้าทรงอยู่กับเรา
อิสยาห์ 7:10-14
โดย อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์