รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-12-03

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : พระกิตติคุณแห่งรัก
ทิตัส 3:3-6
โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์