รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-11-12

อ.วาระ มีชูธน หัวข้อ : การขอบพระคุณ
1 เธสะโลนิกา 5:18
โดย อ.วาระ มีชูธน