รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-10-29

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ หัวข้อ : ข่าวดีที่สุด
ยอห์น 3:16
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์