รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-10-15

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : เมื่อตะเกียงถูกจุด
มัทธิว 5:13-16
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์