ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

นมัสการวันศุกร์ประเสริฐ

Family of Godหัวข้อ: 3:30:3
มัทธิว 27:32-54
โดย ศจ.ดร.ศึกษา  เทพอารีย์