ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

นมัสการวันตั้งพิธีมหาสนิทฯ

Holy Communionหัวข้อ: เราจะไม่กินปัสกานี้อีก
ลูกา 22:14-23
โดย ศจ.สันติ  แดงเรือน