นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

มิถุนายน 2016 : เดือนแห่งการสำรวจตัวเอง

นมัสการวันพุธรับเถ้า

Family of Godหัวข้อ: ความรักเหนือชั้น
โดย ศจ.ดร.ศึกษา  เทพอารีย์