นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

มิถุนายน 2015 : เดือนแห่งการสำรวจตนเอง

นมัสการวันสิ้นปี 2012

Family of Godหัวข้อ: มีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน