นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

พฤศจิกายน 2014 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการวันสิ้นปี 2012

Family of Godหัวข้อ: มีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน