นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

กันยายน 2016 : เดือนแห่งการอธิษฐานและการสามัคคีธรรม

นมัสการวันสิ้นปี 2012

Family of Godหัวข้อ: มีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน