รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤษภาคม 2017 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการใต้แสงเทียน

CandlesCandlelight Service 2012  "A Blessed Christmas"
หัวข้อ: ของขวัญจากสวรรค์
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์