ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

นมัสการวันศุกร์ประเสริฐ 2019

By: สันติ แดงเรือน.

Good Fridayหัวข้อ: บาดแผลรักษาบาดแผล
1 เปโตร 2:21-25

โดย ศจ.สันติ แดงเรือน