ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

นมัสการส่งท้ายปี 2018

นมัสการส่งท้ายปี 2018
"Pause & Forward"
ฟีลิปปี 13:13

โดย: อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการส่งท้ายปี 2018