รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการส่งท้ายปี 2018

นมัสการส่งท้ายปี 2018
"Pause & Forward"
ฟีลิปปี 13:13

โดย: อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการส่งท้ายปี 2018