รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

Christmas Eve 2018

Christmas 2018
"A Gift to You Christmas"

โดย: ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการค่ำคืนวันคริสต์มาส 2018