รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ตุลาคม 2017 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการวันศุกร์ประเสริฐ 2017

By: ศึกษา เทพอารีย์.

Good Fridayหัวข้อ: ทำไมพระเยซูต้องตาย
ยอห์น 19:14-19

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์