รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2019 : เดือนแห่งการระลึกสตรี