นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

กันยายน 2016 : เดือนแห่งการอธิษฐานและการสามัคคีธรรม

English service 2013-03-03

Paul SmithJesus is the Miracle-worker Part 2
John 2:5-11,23
Paul Smith