นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

พฤศจิกายน 2015 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

English service 2013-02-24

David JohnsonDon't Forget to Remember
Deuteronomy 6:1-12
David Johnson