นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

มกราคม 2015 : เดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่

English service 2013-02-24

David JohnsonDon't Forget to Remember
Deuteronomy 6:1-12
David Johnson