นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

เมษายน 2016 : เดือนแห่งสายใยครอบครัวและผู้อาวุโส

English service 2013-02-24

David JohnsonDon't Forget to Remember
Deuteronomy 6:1-12
David Johnson