นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

กุมภาพันธ์ 2017 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

English service 2013-02-24

David JohnsonDon't Forget to Remember
Deuteronomy 6:1-12
David Johnson