รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤษภาคม 2017 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

English service 2013-02-24

David JohnsonDon't Forget to Remember
Deuteronomy 6:1-12
David Johnson