รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English service 2012-12-30

Paul SmithTitle: Jesus is the Source of Salvation
 John 10:1-13
Preacher: Paul Smith