รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2012-12-23

Rev.Dr.Wichan RitnimitTitle: Christmas: Selflessness
 Philippians 2:5-11
Preacher: Rev.Dr.Wichan Ritnimit