รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2012-12-16

Paul SmithTitle: Jesus is The Spiritual Light
 John 1:4-5, 9:4-5
Preacher: Paul Smith