รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English service 2012-12-09

Paul SmithTitle: Purposeful Living: Glorifying God
 Eph 1:11-12, Matt 5:16
Preacher: Leith Fuji