รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2012-11-25

Jeff DiselbergTitle: Getting Ready For Christmas
Luke 1:5-25
Preacher: Rev.Jeff Dieselberg