รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English service 2012-11-18

Paul SmithTitle: Lord Jesus Is The Creator
Jhn. 1:1-3, 1Co. 1:9-20

Preacher: Paul Smith