รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English service 2012-11-11

Rev.Chadchai JaruwatheeTitle: Power of Praise
2 Corinthians 9:15

Preacher: Chadchai Jaruwatee