ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

English Service 2020-09-20

Rev. Steve Taylor Abiding In Christ
John 15:1-17
By Rev. Dr. Steve Taylor 

Full Service