ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

English Service 2020-01-12

Rev. Anne E. Gregory God’s Appearance— A Movement, Not a Moment
Matthew 3:13-17
By Rev. Anne E. Gregory

Full Service

Sermon