รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-01-27

Motan Konyak A New Fight
1 Timothy 6:12
By Motan Konyak

Full Service

Sermon