รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-01-13

Pastor Leonardy Josoeb Love to Be Different
1 Thessalonians 4:1-12
By Leonardy Josoeb

Full Service

Sermon