รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2019-01-06

Rev.Anne Gregory Gold, Frankincense, Myrrh
Matthew 2:1-12
By Rev. Anne E. Gregory

Full Service

Sermon