รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2018-12-23

Rev.Anne Gregory Place Your Hand in the Hand of Jesus
Luke 1:39-45
By Rev. Anne E. Gregory

Full Service

Sermon