รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2018-02-04

Rev.Dr.Steve Taylor The Meaning of the Cross (1)
Romans 3:21-25
โดย Rev. Dr. Steve Taylor